Contact Us

If you need any help please contact us 

https://chiefling-taiwan.com/contact

No.9-17, Nanshin Lane, Nanshin Village, Dacun Shiang, Chunghua County, 51543 Taiwan ( R.O.C.)
service@chiefling.com.tw
service@chiefling-taiwan.com
Tel:+886-4-8530570
Fax:+886-4-8531722

Advertisements